બાળકો અને વાચન – ગીજુભાઈ બધેકા

પ્રિય બ્લોગજનો,

આજે બાળ શિક્ષણના પ્રણેતા અને બાળ શિક્ષણ ક્ષેત્રે અવનવા પ્રયોગો કરનાર શ્રી ગીજુભાઈ બધેકાનો જન્મ દિવસ છે. બાળકો અને વાચન વિશે તેમનું મંતવ્ય શું છે તે જોઈએ :Categories: શિક્ષણ, સાહિત્ય | Tags: , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “બાળકો અને વાચન – ગીજુભાઈ બધેકા

 1. ગીજુભાઈ કિસકા? ગીજુભાઇ ‘બધે’કા.આ એમની વિનોદવૃત્તિનું ઉદાહરણ છે.

  • ગીજુભાઈ વિનોદવૃત્તિ વાળા છે એટલે વાંધો ન આવે: 🙂

   નહીં તો આપણાં હેમંતભાઈ કહે છે ને કે:

   જે બધે હોય છે તે ક્યાંય નથી હોતા. 😦

   ક્યાંય ન હોઈને ય બધે હોવાનો આનંદ અનેરો છે 🙂 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: