શાશ્વત શાન્તિનું ચિરન્તન સંગીત

Title_1

 1. મંત્રરાજ
 2. શાન્તિ જ શાન્તિ…
 3. અમૂર્તિ સ્તોત્ર…
 4. ફ્રી…ફ્રી…ફ્રી…
 5. અહીં હું બને છે કાનજી…
 6. સહજ સમાધિ જય જયકાર…
 7. સ્વયં મહિમ્નઃ સ્તોત્રમ્ …
 8. જાણે તે મુક્ત સાક્ષી…
 9. વેદાન્ત તાત્પર્ય…
 10. અનાયાસ હૈ…
 11. મુક્ત છે સદા…
 12. હમ હી હમ હૈ…
 13. સદા સમાધિ…
 14. જ્યોત રે વિના…
 15. મન તું.. અમન રહે…
 16. બ્રહ્મ હી બ્રહ્મ હૈ…
 17. શ્રુતી તેરા જ્ઞાન…
 18. બ્રહ્મ જગતમાં નહીં…
 19. ઘી.. ઘી.. ઘી…
 20. મન છે…
 21. બાધિત… અબાધિત પ્રતીતિ…
 22. વહી રામ વહી…
 23. આ જીંદગી…
 24. મન રે બોલેને…
 25. માંગ્યા જ કરુ છું…
 26. હર તરફ…
 27. કવિનો પરિચય

Title_2

1 Comment

One thought on “શાશ્વત શાન્તિનું ચિરન્તન સંગીત

 1. માફ કરશો પરંતુ આ પોસ્ટ મુકવાનો હેતુ ન સમજાયો. ઉપર અનુક્રમની દરેક કડી પર ક્લિક કર્યું દર વખત
  Sorry, but you are looking for something that isn’t here. આમ આવ્યું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: