વીણેલાં ફૂલ – ગુચ્છ (0૧)

 1. બે  કલાકાર
 2. મંડૂકોપનિષદ
 3. સમુદ્ર-સ્નાન
 4. બિચારી ફિયોના
 5. યહી ઈસ નગર કી રીત
 6. શાને માટે? શાને માટે?
 7. કહો, બેમાંથી કોણ ચઢે ?
 8. સાંચાવાળો
 9. માસૂમ સંવેદના
 10. આગળા ઉઘડ્યા
 11. બાબુ, દુનિયા કા ખેલ દેખો !
 12. કેવું નસીબ !
 13. ચકલાંનો માળો
 14. ‘બાપુ, રડતા નહીં હોં !”
 15. ઈશ્વર-નિષ્ઠા
 16. નવી છત્રી !
 17. જો હું… થયો હોત તો !
 18. હે રામ !
 19. સંપેતરું
 20. નાના હુઆનની વ્યથા
 21. અખંડ વિદ્વત્સભા
 22. જો થઈ છે તે !
 23. પાંચમી કબર
 24. શ્રીમંતાઈનું સુરાપાન
 25. એને નથી ગંગાજળ જોઈતું કે
 26. કબૂતરથીયે બદતર !
 27. વિધિની વક્રતા
 28. અકળ તારી લીલા !
 29. જોષીનાં જોષ
 30. ગુલ અને કાંટા
 31. “શાબાશ હૈડર શાબાશ !”
 32. પાંચ મિનિટ
 33. શાળાનો એક વર્ગ
 34. નાતાલની એક ભેટ
 35. પહેલું ઈનામ
 36. કાળજું કોરાયું
 37. દરદની દિલાવરતા
 38. ધનજી ગોપલજી રુગ્ણાલય
 39. મૂંગું સંવેદન
 40. દોઢ દમડીનો જીવ !
2 Comments

2 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ – ગુચ્છ (0૧)

 1. PRAJAPATI NIMESH

  good and bes side i am happy with your web side

 2. વાંચકો રચનાને ર્કાપી કરી શકે તેવી સગવડ ના અપાય ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: