અનંત સ્વર

નિવૃતમાન શંકરાચાર્યજી તથા વર્તમાન મહામંડલેશ્વર શ્રી સ્વામી સત્યમિત્રાનંદગિરિજી મહારાજ ના અમૃત વચનો.

anant_swar_0001

anant_swar_0002

anant_swar_0003

anant_swar_0004

anant_swar_0005

anant_swar_0006

anant_swar_0007

anant_swar_0008

anant_swar_0009

anant_swar_0010

anant_swar_0011

anant_swar_0012

anant_swar_0013

anant_swar_0014

anant_swar_0015

anant_swar_0016

anant_swar_0017

anant_swar_0018

anant_swar_0019

anant_swar_0020

anant_swar_0021

anant_swar_0022

anant_swar_0023

anant_swar_0024

anant_swar_0025

anant_swar_0026

anant_swar_0027

anant_swar_0028

anant_swar_0029

anant_swar_0030

anant_swar_0031

13 Comments

13 thoughts on “અનંત સ્વર

 1. Suresh Jani

  ગજબનાક મહેનત કરી છે.

 2. abhinandan aavu sundar kaam karavaa maate

 3. bahu j sundar karya…

  I have downloaded each picture to view it at leisure.

  Vijaykumar Dave

 4. anup

  really wonderful and enjoyable

 5. Veena Dave

  khub saras.

 6. ધન્યવાદ સાહેબ, મને તમારૂ કાર્ય ખુબ જ ગમે છે,

 7. Girishkumar B Prajapati

  Jai Shree Krishna
  Well Done.

 8. PUSHPA

  AA BDHU STYA CHE HTU ANE JANAY CHE CHTAY GRUHASTH JIVN VDHU VIKT KEM LAGE CHE?

 9. gopal

  wonderfull,,,!

 10. AA BDHU STYA CHE HTU ANE JANAY CHE CHTAY GRUHASTH JIVN VDHU VIKT KEM LAGE CHE?
  +1

 11. વાહ, સુંદર……પરમાત્મામય તારીખીયા…….અભિનંદન અતુલભાઈ………!!!

 12. JAYESH SHUKLA."NIMITT".

  **** અભિનંદન …. ****

 13. DR Vipin Shah

  Excellent thoughts by Swami Sataymitranandji Maharaj.Please.send me regularly.Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: