વીણેલાં ફૂલ

 1. ગુચ્છ 1
 2. ગુચ્છ ૨
 3. ગુચ્છ ૯
 4. ગુચ્છ 13
 5. ગુચ્છ ૧૫

Hybiscus-blossom-1
vedana_ni_laghu_lipi_1
vedana_ni_laghu_lipi_2
vedana_ni_laghu_lipi_3


prakashakiy_1
prakashakiy_2

7 Comments

7 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ

 1. bahu j oomadaa kaam karo chho, bandha naa karataa kadee.

 2. Veena Dave

  ‘vinela ful’ each and every story heart-touchy. excellent work.
  we can read all these stories on internet.
  Thanks Janibhai.

 3. patel Naresh D. Anera Principal

  I regularly read bhumiputra i am very impress to read harichandr stort story. ihope in future every gujarati will must read harichandr story , thank you

 4. Swati

  I regularly read Harischandra’s stories. Everytime I realize different concept of society, life. Please publish more stories (more “Vinela Ful”) from Harischandra. Thank you

  • શ્રી સ્વાતીબહેન
   આ પ્રકારની હજુ બીજી ૪૪૦ વાર્તાઓ છે કે જે સમાજની વિવિધ પરિસ્થિતિઓનો ચિતાર આપતી હોય. અનુકુળતાએ જરૂર મુકવાનો પ્રયત્ન કરીશ. હમણાં તો મારી ઈચ્છા દિવાળી સુધી અહીં હાસ્ય-રસ પીરસવાની છે.

   આવતા રહેશો.

 5. sneha

  very nice work..cngrts …keep it up plz..

 6. DR Vipin Shah

  Excellent collection. Please. Send me regularly. Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: