વીણેલાં ફૂલ – ગુચ્છ (૦૯)

 1. દયાળુ માણસ
 2. સહચરીનો સ્વામી
 3. પેટ
 4. બચ્ચાંને આવી પાંખ
 5. તમને કેટલાં છોકરાં ?
 6. અવિધવા નવમી
 7. તાવીજ
 8. મેરો દરદ ન જાને કોઈ
 9. ફઈબા
 10. મેળાવડો
 11. જાનકી જોગણ
 12. સિંદૂરિયા શનિદેવની સાખે
 13. કાછિયા કે કાપડિયા ?
 14. દરજીનો દીકરો
 15. ગમાણની ગોરી
 16. અહમ તારા અનેક પાસા
 17. મહાપૂજા
 18. તમેય શું મારી બૈ ?!
 19. માફ કરજો,  હું  જરા બોલકી
 20. ધાબળો
 21. લગાડી દઈશ ગોદી પર !
 22. નાદાર સમજદારી
 23. અનિકેતનો પુત્ર
 24. કોચિંગ ક્લાસમાં અઢી કલાક
 25. બીકણ સસલી
 26. માસૂમ હૈયાના સોગંદ !
 27. મુખવટો
 28. લાલ ચટ્ટક સાડી ને મેલી થેલી
 29. વાત એક પાંખ કપાયેલ ચકીની
 30. ઘર
 31. આપણી ભારતી
 32. સાર-અસાર
 33. હીરાનાં લવિંગિયાં
 34. ગમાર માણસો
 35. સમાધાન
 36. કેશિયરની કાબેલિયત
 37. કાનભાઈનો  કાનમંત્ર !
 38. ટેક ઓફ
 39. અનંતકાળની માતા
 40. ઈશ્વરની મરજી !?
1 Comment

One thought on “વીણેલાં ફૂલ – ગુચ્છ (૦૯)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: