વીણેલાં ફૂલ – ગુચ્છ (૦૯)

 1. દયાળુ માણસ
 2. સહચરીનો સ્વામી
 3. પેટ
 4. બચ્ચાંને આવી પાંખ
 5. તમને કેટલાં છોકરાં ?
 6. અવિધવા નવમી
 7. તાવીજ
 8. મેરો દરદ ન જાને કોઈ
 9. ફઈબા
 10. મેળાવડો
 11. જાનકી જોગણ
 12. સિંદૂરિયા શનિદેવની સાખે
 13. કાછિયા કે કાપડિયા ?
 14. દરજીનો દીકરો
 15. ગમાણની ગોરી
 16. અહમ તારા અનેક પાસા
 17. મહાપૂજા
 18. તમેય શું મારી બૈ ?!
 19. માફ કરજો,  હું  જરા બોલકી
 20. ધાબળો
 21. લગાડી દઈશ ગોદી પર !
 22. નાદાર સમજદારી
 23. અનિકેતનો પુત્ર
 24. કોચિંગ ક્લાસમાં અઢી કલાક
 25. બીકણ સસલી
 26. માસૂમ હૈયાના સોગંદ !
 27. મુખવટો
 28. લાલ ચટ્ટક સાડી ને મેલી થેલી
 29. વાત એક પાંખ કપાયેલ ચકીની
 30. ઘર
 31. આપણી ભારતી
 32. સાર-અસાર
 33. હીરાનાં લવિંગિયાં
 34. ગમાર માણસો
 35. સમાધાન
 36. કેશિયરની કાબેલિયત
 37. કાનભાઈનો  કાનમંત્ર !
 38. ટેક ઓફ
 39. અનંતકાળની માતા
 40. ઈશ્વરની મરજી !?
Advertisements
Leave a comment

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: