Posts Tagged With: ડે

ફ઼ાધર્સ ડે

તા.૧૯ જુન ૨૦૧૧

ત્રીજો રવિવાર

મિત્રો,

શું આપણે જાણીએ છીએ કે આજે U.S.A, Canada અને U.K. ફ઼ાધર્સ ડે ઉજવી રહ્યાં છે? દર જુન મહિનાના ત્રીજા રવિવારે આ ૩ દેશોમાં ફ઼ાધર્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે. ઓસ્ટ્રેલીઆ અને ન્યુઝીલેન્ડમાં દર સપ્ટેમ્બર મહિનાના પ્રથમ રવિવારે ફ઼ાધર્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે. બાકીના દેશોમાં રોજ ફ઼ાધર્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે.

તો U.S.A, Canada અને U.K. માં રહેતા ફ઼ાધરોને આજે ખુબ ખુબ આદર અને સન્માન આપીને વિરમું છું.

Happy Fadhers Day for U.S.A, Canada અને U.K.

Categories: ઊજવણી, જાણવા જેવું | Tags: , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.