Posts Tagged With: જીવે ગુજરાત

આજનું ચિંતન – આગંતુક

માણસ એટલો બધો બીજાના વિચારોમાં મગ્ન થઈ જાય છે કે પોતાનું જીવન જીવવાનું જ ભુલી જાય છે. અરે ભાઈ આવું સુંદર જીવન મળ્યું છે તો ’કકળાટ’, ’બળતરા’, ’ઉપદેશ’, ’બીજાના વાંક જોવા’ વગેરે બંધ કરીને મળેલું જીવન આનંદથી માણોને. – “જીવે ગુજરાત”

Categories: ચિંતન, જીવે ગુજરાત | Tags: , , | 3 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.