શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત

પ્રેમની અદભુત શક્તિ – સ્વામી જગદાત્માનંદ

નોંધ: આ લેખ શ્રી રામકૃષ્ણ જ્યોત મે-૨૦૧૨ ના અંકમાંથી લેવામાં આવેલ છે.


Categories: શ્રી રામકૃષ્ણ મીશન, શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત, સાહિત્ય | Tags: , , , | Leave a comment

શું ગરીબ અને વંચિતો માટે સેવાપ્રકલ્પ શાળા કોલેજની સહઅભ્યાસક્રમ પ્રવૃત્તિ બની શકે? – (૧)

નોંધ: આ લેખ શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત – એપ્રિલ ૨૦૧૨ ના અંકનો સંપાદકીય લેખ છે.


Categories: કેળવણી, પ્રશ્નાર્થ, શ્રી રામકૃષ્ણ મીશન, શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત | Tags: , , , , , | Leave a comment

જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં સોપાનો – સંપાદકીય

નોંધ: આ લેખ શ્રી રામકૃષ્ણ જ્યોત – એપ્રિલ ૨૦૧૧ ના અંકમાંથી લેવામાં આવેલ છે.
Categories: શ્રી રામકૃષ્ણ મીશન, શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત | Tags: , , | Leave a comment

અનાસક્તિ – વિવેકવાણી

Categories: ચિંતન, ભાષણો / પ્રવચનો / વ્યાખ્યાનો, શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત, સ્વામી વિવેકાનંદ, Swami Vivekananda | Tags: , | Leave a comment

કાગડો ચાલે હંસની ચાલ – સ્વામી સત્યરૂપાનંદનોંધ: આ લેખ “શ્રી રામકૃષ્ણ જ્યોત” ડીસેમ્બર – ૨૦૦૯ ના અંકમાંથી લેવામાં આવ્યો છે.


Categories: શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત, સાહિત્ય | Tags: , , , , | Leave a comment

વિવેકવાણી – સ્વામી વિવેકાનંદ

 

 

Categories: શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત, સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: , | Leave a comment

(અદભુત મહાપ્રતિભા – સ્વામી રંગનાથાનંદ) – દુષ્યંતભાઈ પંડ્યા


નોંધ: આ લેખ “શ્રી રામકૃષ્ણ જ્યોત” ડીસેમ્બર-૨૦૧૦ માંથી લેવામાં આવેલ છે.


Categories: શ્રી રામકૃષ્ણ મીશન, શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત | Tags: , , , , , | Leave a comment

એકવીસમી સદી અને વિશ્વવિજયી ભારત (૨) – સ્વામી નિખિલેશ્વરાનંદ


“શ્રી રામકૃષ્ણ જ્યોત” – ડિસેમ્બર – ૨૦૧૦ અંકમાંથી સાભાર


Categories: ભારતિય સંસ્કૃતિ, શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત, સાહિત્ય | Tags: , , , | Leave a comment

એકવીસમી સદી અને વિશ્વવિજયી ભારત (૧) – સ્વામી નિખિલેશ્વરાનંદ
સૌજન્ય:”શ્રી રામકૃષ્ણ જ્યોત – દીપોત્સવી અંક ૨૦૧૦”

Categories: પ્રેરણાદાયી સાહિત્ય, ભારતિય સંસ્કૃતિ, શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત, સાહિત્ય | Tags: , , , | Leave a comment

બોધ કથા – શ્રી રામકૃષ્ણ જ્યોત

Categories: ટુંકી વાર્તા, શ્રી રામકૃષ્ણ મીશન, શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત | Tags: | Leave a comment

Blog at WordPress.com.