પ્રવાસ / હરવું ફરવું

વેકેશન, વેકેશન, વેકેશન

મિત્રો,

શાળામાં અત્યારે વેકેશન ચાલે છે. આ વખતે મારે કેરી ખાવાની નથી તેથી બાળકોને મારા ભાગની કેરી પણ ખાવી પડે છે. હવે કેરીઓ પુરતી ખાઈ લીધી છે અને વેકેશન થોડા વખત પછી પુરુ થઈ જશે તો સ્વાભાવિક છે કે બાળકો અને તેના મમ્મીને પણ ક્યાંક ફરવા જવાની ઈચ્છા થાય. તેથી હવે થોડાં દિવસ અમે વેકેશનમાં ફરવા જઈશું. ક્યાં જઈશું તે નક્કી છે – શું કરશું તે નક્કી નથી. સ્થળ અને સમયને અનુસાર કાર્યક્રમ ગોઠવાતો જશે. તો મિત્રો પાછા આવવાની ચોક્કસ તારીખ નક્કી નથી પણ મોડામાં મોડા ૮મી જૂને પાછા ફરવાની ગણતરી છે. આવતી કાલથી ભજનામૃતવાણીમાં અને મધુવનમાં રજા રહેશે. જો કે ભજનામૃતવાણીમાં જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન કાર્વરના જીવનચરિત્રની પોસ્ટ ૪થી જૂન સુધીની શેડ્યુલ કરી રાખી છે તો અનુકુળતાએ વાંચતા રહેશો. પ્રતિભાવની અપેક્ષા તો ક્યારેય હતી નહિં પણ વાંચતા રહેશો તેવી આશા અસ્થાને નહિં ગણાય.

લ્યો ત્યારે સહુને જય બ્લોગેશ.

Categories: ઉદઘોષણા, પ્રવાસ / હરવું ફરવું | Tags: | 1 Comment

Blog at WordPress.com.