હે ભાઈ !

હે ભાઈ !

હે ભાઈ ! સ્પષ્ટ બહુમતી અને ખીચડી સરકાર વચ્ચે હું ફરક છે?

જો આપણાં વર્તમાન પ્રધાનમંત્રી ખોંખારીને, ગળું ફાડીને સંસદમાં અને સંસદ બહાર ભાષણો આપી શકે છે ને ઈ ને સ્પષ્ટ બહુમતી કહેવાય, અને આપણાં પુર્વ વડાપ્રધાન ૧૦ વર્ષમાં ક્યારેય થોડું ઘણુંએ ગળું ખોંખારીને બોલી શક્યા હોય એવું સાંભરતું નથીને એને ખીચડી સરકાર કહેવાય.

હે ભાઈ ! આપણાં પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રભક્ત છે એવું ગળું ખોંખારીને કહે છે તો ઈમની પાંહેથી પ્રેરણા લઈને મોદીભક્તો સીધા જ રાષ્ટ્રભક્ત કેમ નહીં બની જતા હોય?

એમાં એવું છે ને કે રાષ્ટ્રભક્ત બનવા માટે રાષ્ટ્રની સમસ્યા જાણવાનો પ્રયાસ કરવો પડે, તેના વિકાસ માટે ફાળો આપવો પડે જ્યારે મોદી ભક્ત બનવા માટે તો એકાદ બ્લોગ, ફેસબુક, વ્હોટ્સ એપ કે ટ્વીટર પણ ચાલી જાય. આ તો સાત્વિકતાના નામે તમોગુણીઓનો દેશ છે જ્યાંસુધી ભક્તિએ મફતમાં અને વગર મહેનતે થતી હોય ત્યાં હુંધી બુદ્ધી કોણ હલાવે? મહેનત કોણ કરે?

Advertisements
Categories: હે ભાઈ ! | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: