Daily Archives: 20/01/2015

ઓટલાને રેઢો મુકીને ઈનામો જીતવામાં પ્રવૃત્ત તેવા બ્લોગલાડીલા યશવંત ભાઈને બ્લોગલે બ્લોગલે અભીનંદન

હવે કોઈ કહેશો કે ઉપરોક્ત બે મહાનુભાવોમાંથી યશવંતભાઈ કોણ છે? મેં તો માત્ર તેમને શબ્દદેહે જ જોયા છે.

Categories: આનંદ | Tags: | 1 Comment

Blog at WordPress.com.