ધ્યાનના પ્રયોગો (૮)

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ || ભ.ગી.૬.૬ ||

जिस जीवात्मा द्वारा मन और इन्द्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बर्तता है॥

પ્રાકૃતિક મન, ઈન્દ્રિયો અને શરીરમાં હું પણું કે મારાપણું ન કરીને પરમાત્માએ આપેલું છે માટે જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી પરમાત્માની સેવામાં અને પરમાત્મા રચીત જીવ અને જગતની સેવામાં તેને પ્રયોજવા તથા સ્વને પરમાત્મામય બનાવનાર જીવાત્મા કે જેમણે મન, ઈન્દ્રીયો અને શરીર પર સંપૂર્ણ કાબુ મેળવ્યો છે તે જીવાત્મા પોતે પોતાની સાથે મિત્રવત વર્તે છે.

પ્રાકૃતિક મન, ઈન્દ્રિયો અને શરીરમાં હું પણું અને મારાપણું કરીને પરમાત્મારચિત જગત અને અન્ય જીવો પાસેથી સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે ચેષ્ટા કરનાર તથા મન, ઈન્દ્રિયો અને શરીર પર કાબુ મેળવવાને બદલે તેને તાબે થઈ જનાર જીવાત્મા પોતે પોતાની સાથે શત્રુવત વર્તે છે.

ટુંકમાં પોતાની પર કાબુ મેળવનાર પોતાની સાથે મિત્રવત અને પોતાને તાબે થઈ જનાર પોતાની સાથે શત્રુવત વર્તે છે.

ક્યાંક વાચેલુ કે જગતને જીતનાર નહીં પણ પોતાની જાતને જીતનાર જ સાચો વિજેતા છે તે વાતને આ શ્લોક યથાર્થ ઠેરવે છે.

Advertisements
Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, ભગવદ ગીતા | ટૅગ્સ: , , , , , | Leave a comment

પોસ્ટ સંશોધક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: