Monthly Archives: February 2014

મૌન શું છે (૩૬) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

સગુણ-નિર્ગુણ નહીં કોઈ ભેદા

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૩૫) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

પતંજલિ યોગ સૂત્ર: ૪૯ – શ્રુતાનુમાન પ્રજ્ઞાભ્યામન્ય વિષયા વિશેષાર્થત્વાત

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૩૪) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

મનનો સમાધિમાં પ્રવેશ.

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૩૩) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

ઉપાસુથી માનસિકમાં જવું.

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૩૨) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

વાચિકથી ઉપાસુમાં જવું

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૩૧) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

પ્રારંભમાં જપ વાચિક હોય છે.

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૩૦) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

જે મંદ અધિકારી છે તેણે પ્રથમ સંકીર્ણ નામમાં મનને જોડાવું જોઈએ.

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૨૯) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

તજ્જપ તદર્થ ભાવનાં

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.