મૌન શું છે (૩૯) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

    ભજનો


ભજન – અનુભૂતિ વાક્ય

ભજન – સંતો આ અનુભવની વાણી

ભજન – બહુનામી તો બિરાજી બેઠો અંતર આપોઆપ

ભજન – એવો આતમ અનુભવ જેનો ઉંડો રે

ભજન – બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા

ભજન – ભજન કર ભવસિંધુ તરવા આવો અવસર ક્યોં ખોવે

ભજન – હે સખી મેં હરિસે બાંધ્યા હેત

ભજન – અચરજ ઐસા દેખા મેંતો અજબ તમાસા પેખ્યા


Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: