નૂત્તન વર્ષાભિનંદન

નૂત્તન વર્ષાભિનંદન

નૂત્તન વર્ષાભિનંદન

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “નૂત્તન વર્ષાભિનંદન

 1. Happy New Year 🙂

 2. તમને અને તમારાં સૌ કુટુંબીજનોને શુભેચ્છાઓ.

  • માનનીયશ્રી દિપકભાઈ,

   આપને, આપના પરિવારજનોને તથા વેબ-ગુર્જરી પરિવારને અઢળક શુભેચ્છાઓ અને સાદર
   વંદન.

   અલબત્ત વેબ-ગુર્જરી તો આપણા સહુનું, કેમ ખરુને?

   અતુલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: