મહાત્મા ગાંધી સાથે વર્ધામાં – યોગી કથામૃત (૪૪)

મહાત્મા ગાંધી સાથે વર્ધામાં


યોગી કથામૃતના અગાઉના પ્રકરણો વાંચવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરશો:
યોગી કથામૃત


Categories: યોગી કથામૃત | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “મહાત્મા ગાંધી સાથે વર્ધામાં – યોગી કથામૃત (૪૪)

 1. સ્વામીજી સાથે વર્ધામાં ગાંધી યાત્રા કરી. તમારો આભાર.

  સ્વામીજીની સરળતા તો એ છે કે એમણે ગાંધી વિચારને વ્યાપક બનાવવા માટે આ લખ્યું છે. આપણા દેશમાં સાધુસંતો અને કહેવાતા આધ્યાત્મકો કોઈ સમક્ષ નમે નહીં. સ્વામીજી ગાંધીજી જેવા એક સંપૂર્ણ સંસારી માણસ સમક્ષ નમે છે! આપણે આ ઘટનામાં બે મહાન પારદર્શી પુરુષોને મળીએ છીએ -એક, મહાત્મા ગાંધી, બીજા સ્વામીજી પોતે.

  એમણે તો આ મુલાકાતના સંદર્ભમાં બીજા ભવ્ય ઘાટોની પણ યાત્રા કરાવીને અહિંસાના પિયૂષનું પાન કરાવ્યું છે. આ પોસ્ટ મૂકીને તમે બહુ મોટું કામ કર્યું છે.

  • સાચા સાધુ-સંતો અહંકારી નથી હોતા. જ્ઞાનીના ૨૦ ગુણોમાં પ્રથમ ગુણ અમાનિત્વ છે. જેમણે માત્ર વેશપલટો કર્યો છે પણ સાધુત્વ આવ્યું નથી તેમનામાં અહંકાર હોય છે.

   ભગવદગીતા મનુષ્યને તેમના ગુણોને આધારે ઓળખવાનું કહે છે. વસ્ત્ર, બાહ્ય દેખાવ, સત્તા, સંપત્તી કે પદવીને આધારે નહીં.

   એક સાચો સાધુ જ અન્ય સાચા સાધુને પીછાણી શકે અને પુરતું સન્માન આપી શકે. અહીં બે સાચા સાધુઓની મીલન થયું છે જેને પરીણામે આપણને અહિંસાના પિયૂષનું પાન કરવા મળ્યું.

   મોટું કામ?

   બ્લોગ તો મેં નીજાનંદ માટે બનાવ્યો છે. જે દિવસે મને બ્લોગિંગમાંથી આનંદ નહીં મળે તે જ ક્ષણે બ્લોગિંગ છુટી જશે.

   નીજાનંદ માટે થયેલ કાર્ય જો કોઈને ય કીંચિત માત્ર યે ઉપયોગી થયું હોય તો ધન્યતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: