મારા ગુરુ સાથેના અંતિમ દિવસો – યોગી કથામૃત (૪૨)

મારા ગુરુ સાથેના અંતિમ દિવસો


યોગી કથામૃતના અગાઉના પ્રકરણો વાંચવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરશો:
યોગી કથામૃત


યુક્તેશ્વરજી અને પરમહંસ યોગાનંદ

યુક્તેશ્વરજી અને પરમહંસ યોગાનંદ

Categories: યોગી કથામૃત | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “મારા ગુરુ સાથેના અંતિમ દિવસો – યોગી કથામૃત (૪૨)

 1. paresh

  janibhai jai mataji, hu paresh ,tamara blog parna lekh regular vanchu chhu. mane aa mahapurushoni dhyan karvani padhhat janvi chee. aa mahpurushoe kairite dhyan karta hashe.chella 8 mahinathi hu aapna tatha yogeshwarji na lekh vanchine dhyan karuchu.mara koi guru nathi je mane samjavi sake,tethi aapne vinanti ke dhyan ni prakriya na aava mahapurushona lekh mane mokalavsho jethi hu prarambhik avastha thi aagal vadhi shaku.

 2. શ્રી પરેશભાઈ,

  તમે નીચેના પુસ્તક દ્વારા માર્ગદર્શન નેળવીને એકાગ્રતા અને ધ્યાન શીખી શકો. એકાગ્રતા અને ધ્યાન કેળવવા માટે ઘણી પદ્ધતિઓ અને પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે. શ્વાસો શ્વાસને નીહાળવા તે એક સરળ પદ્ધતિ છે જેના દ્વારા સહેલાઈથી એકાગ્ર થઈ શકાય.

  શંકરાચાર્યજી મહારાજ સદાચાર સ્તોત્રમાં કહે છે કે

  હઠાભ્યાસો હી સંન્યાસો નૈવ કાષાય વાસસા
  નાહં દેહો અહં આત્મેતિ નિશ્ચયો ન્યાસ લક્ષણં

  શ્વાસોશ્વાસના અભ્યાસને હઠયોગ કહે છે. કોઈ હઠપૂર્વક કરવામાં આવતી જીદને નહી. આ શ્વાસોશ્વાસના અભ્યાસથી સાધક અનુભવે છે કે તે શરીરથી સર્વથા અસંગ તેવો આત્મા છે અને આ અભ્યાસ કરવો તેને જ યથાર્થ ત્યાગ કહે છે પણ ભગવા કપડા ધારણ કરવા તેને નહી.

  Click to access Breath-of-Life.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: