દ્વાર બંધ

મીત્રો,

આજથી ૨૦૧૨માં કોઈ પણ નવી પોસ્ટ માટેના દ્વાર કાયમ માટે બંધ છે.

અલબત્ત આ બ્લોગના દ્વાર સહુ કોઈને માટે હંમેશા ખુલ્લા છે. (વર્ડપ્રેસની મહેરબાની રહે ત્યાં સુધી)

અહીં કદાચ તમને ગમે તેવું કાઈ ન યે મળે તેમ છતાં ઉપયોગી થાય તેવું કશુંક મળી પણ રહે.

સારા / નરસા / વ્હાલા / દવલા / ગમતીલા / અણગમતીલા / બુદ્ધુઓ / વિદ્વાનો / બાળકો / વડીલો / સ્ત્રીઓ / પુરુષો / વ્યંઢળો / નમ્ર / અહંકારી / ઋજુ / ઉદ્ધત કોઈ પણ દેશ, જાતી, ધર્મ કે વિચારસરણી ધરાવતા પ્રત્યેક મનુષ્યોનું હર હંમેશ અહીં સ્વાગત છે.

આવજો અને આવતા રહેજો !

અલવિદા ૨૦૧૨.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 70,000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Categories: વર્ડપ્રેસ | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “દ્વાર બંધ

 1. નવા વરસની શુભેચ્છાઓ.

  • શ્રી દિપકભાઈ,

   આપને પણ નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.

 2. happy new year 🙂

  • Happy New Year

   પ્રીતિબહેન,

   આખું વર્ષ આમ હસતા રહો તેવી શુભેચ્છા 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: