એક વૃક્ષ પરથી સફરજન પડ્યું

એક વૃક્ષ પરથી સફરજન પડ્યું.
તેની નીચે બેઠેલા એક વૃદ્ધનું માથું ભાંગી ગયું

એક વૃક્ષ પરથી સફરજન પડ્યું.
તેની નીચે બેઠેલો એક યુવાન તે ખાઈ ગયો.

એક વૃક્ષ પરથી સફરજન પડ્યું.
નીચે બેઠેલા ખેડુતે તેને લીધું. સંભાળ પૂર્વક તેમાંથી બીજ કાઢી લીધા. બીજ તેના ખેતરમાં વાવ્યા અને સફરજન ખાઈ ગયો.

એક વૃક્ષ પરથી સફરજન પડ્યું.
એક વેપારીના હાથમાં આવ્યું તેણે પૈસા લઈને તે વેચી દીધું.

એક વૃક્ષ પરથી સફરજન પડ્યું.
એક તોફાની છોકરાના હાથમાં આવ્યું તેણે બીજા છોકરાને છુટ્ટુ માર્યું.

એક વૃક્ષ પરથી સફરજન પડ્યું.
ન્યુટને જોયું તો તેને ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધવાની પ્રેરણા થઈ.


ઘટના તો એકની એક પણ તે કોની સાથે ઘટી છે તેની પર પરીણામનો આધાર રહેલો છે.


Advertisements
Categories: ચિંતન | ટૅગ્સ: , , , | Leave a comment

પોસ્ટ સંશોધક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: