સ્વામી વિવેકાનંદ – સંક્ષિપ્ત જીવન ચરિત્ર

સ્વામી વિવેકાનંદ

સ્વામી વિવેકાનંદ


સ્વામી વિવેકાનંદ – સંક્ષિપ્ત જીવન ચરિત્ર


Categories: જીવનચરિત્ર | Tags: , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “સ્વામી વિવેકાનંદ – સંક્ષિપ્ત જીવન ચરિત્ર

 1. સમગ્ર શ્રેણી , ભવિષ્યમાં ખુબ જ અનુકરણીય બની રહેશે . આભાર .

 2. nabhakashdeep

  શ્રી અતુલભાઈ

  જય યોગેશ્વર

  આપે ‘સ્વામી વિવેકાનંદની આ બ્લોગ પોષ્ટ દ્વારા , પુણ્ય યજ્ઞ આદર્યો છે.

  તેમના જન્મ સ્થાનના ઘરનાં પુણ્ય દર્શન મેં ૨૦૦૪માં કલકતા જઈ કર્યાં હતાં.

  કન્યાકુમારીના વિવેકાનંદ રોકના હોલમાં ‘ઓમ ‘ સામે તેમણે ધ્યાન ધર્યું હતું,

  તેના દર્શન પણ કરવાનું અહોભાગ્ય પણ મળ્યું છે. ગંગાસાગના તીરે, જે વિણા બજાવતા

  તેનાં દર્શન પણ માણ્યાં છે. તેમના પુસ્તકો મારા પિતાશ્રીએ,

  ઘરની લાયબ્રેરીમાં વસાવેલા અને શિશુવયથી તેના વાચનનો લાભ મળ્યો છે.

  આજનો આ લેખ વાંચી તેમને યશગાથાથી ભાવવિભોર થઈ જવાયું…ખૂબખૂબ આભાર.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: