આજનું ચિંતન – શૌચાલય

શૌચાલય હોય કે ન હોય કોઈ પણ પ્રાણીને શરીરમાં રહેલ વધારાનો કચરો શરીરની બહાર કાઢ્યાં વગર ન ચાલે. મનુષ્યના મનમાં દ્વેષ, ધૃણા, ઈર્ષા, અસુયા, પક્ષાપક્ષી વગેરે કચરાઓ નીરંતર એકત્રીત થયાં કરતા હોય છે. આપણાં દેશમાં તો જ્યાં સ્થુળ મળને દૂર કરવા માટે અડધો અડધ પ્રજા પાસે શૌચાલય નથી તેવે સમયે આવા માનસીક મળને દૂર કરવા માટેના શૌચાલયો કોણ બનાવશે?

Advertisements
Categories: ચિંતન | ટૅગ્સ: , | Leave a comment

પોસ્ટ સંશોધક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: