આજનું ચિંતન – કોણે શું કરવું?

કોણે શું કરવું જોઈએ તે નક્કી કરવાને બદલે દરેક વ્યક્તિએ પોતે શું કરવું જોઈએ એટલું નક્કી કરતાં શીખે તો યે ઘણું.

Advertisements
Categories: ચિંતન | ટૅગ્સ: , , | Leave a comment

પોસ્ટ સંશોધક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: