ગગન મેં લહરતા હૈ ભગવા હમારા – અટલ બિહારી વાજપાઈ

મીત્રો,

આજે માણીએ આપણાં પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી અટલ બીહારી વાજપાઈના 1994 માં પ્રગટ થયેલ એક કાવ્ય સંગ્રહ ’અમર આગ હૈ’ માંથી એક કાવ્ય :ગગન મે લહરતા હૈ ભગવા હમારા |
ઘિરે ઘોર ઘન દાસતાઁ કે ભયંકર
ગવાઁ બૈઠે સર્વસ્વ આપસ મેં લડકર
બુઝે દીપ ઘર-ઘર હુઆ શૂન્ય અંબર
નિરાશા નિશા ને જો ડેરા જમાયા
યે જયચંદ કે દ્રોહ કા દુશ્ટ ફલ હૈ
જો અબ તક અંધેરા સબેરા ન આયા
મગર ઘોર તમ મે પરાજય કે ગમ મેં વિજય કી વિભા લે
અંધેરે ગગન મેં ઉષા કે વસન દુશ્મનો કે નયન મેં
ચમકતા રહા પૂજ્ય ભગવા હમારા ||૧||

ભગવા હૈ પદ્મિની કે જૌહર કી જ્વાલા
મિટાતી અમાવસ લુટાતી ઉજાલા
નયા એક ઇતિહાસ ક્યા રચ ન ડાલા
ચિતા એક જલને હજારોં ખડી થી
પુરુષ તો મિટે નારિયાઁ સબ હવન કી
સમિધ બન નનલ કે પગોં પર ચઢી થી
મગર જૌહરોં મેં ઘિરે કોહરો મેં
ધુએઁ કે ઘનો મેં કિ બલિ કે ક્ષણોં મેં
ધધકતા રહા પૂજ્ય ભગવા હમારા ||૨||

મિટે દેવતા મિટ ગએ શુભ્ર મંદિર
લુટી દેવિયાઁ લુટ ગએ સબ નગર ઘર
સ્વયં ફૂટ કી અગ્નિ મેં ઘર જલા કર
પુરસ્કાર હાથોં મેં લોંહે કી કડિયાઁ
કપૂતોં કી માતા ખડી આજ ભી હૈ
ભરેં અપની આંખો મેં આંસૂ કી લડિયાઁ
મગર દાસતાઁ કે ભયાનક ભઁવર મેં પરાજય સમર મેં
અખીરી ક્ષણોં તક શુભાશા બંધાતા કિ ઇચ્છા જગાતા
કિ સબ કુછ લુટાકર હી સબ કુછ દિલાને
બુલાતા રહા પ્રાણ ભગવા હમારા ||૩||

કભી થે અકેલે હુએ આજ ઇતને
નહી તબ ડરે તો ભલા અબ ડરેંગે
વિરોધોં કે સાગર મેં ચટ્ટાન હૈ હમ
જો ટકરાએંગે મૌત અપની મરેંગે
લિયા હાથ મેં ધ્વજ કભી ન ઝુકેગા
કદમ બઢ રહા હૈ કભી ન રુકેગા
ન સૂરજ કે સમ્મુખ અંધેરા ટિકેગા
નિડર હૈ સભી હમ અમર હૈ સભી હમ
કે સર પર હમારે વરદહસ્ત કરતા
ગગન મેં લહરતા હૈ ભગવા હમારા ||૪||


સૌજન્ય : ગીત ગંગા


નોંધ: આ બ્લોગ કે બ્લોગરને રાજકારણ કે રાજકારણીઓ સાથે કશો સંબધ નથી. અલબત્ત હોય તો યે કોઈને વાંધો લેવાનો હક ખરો? 🙂


Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: