આજનું ચિંતન – અધિકાર

સુર્યની ઉર્જાનો શું શું ઉપયોગ થઈ શકે તે હું સમજી લઉ તો તેના ગુણધર્મોનો હું લાભ લઈ શકું પરંતુ શું તેથી સુર્ય પર મારો અધિકાર થઈ જાય?

લીમડામાં ક્યા ક્યા ગુણ છે તે હું જાણી લઉ તો તેના ગુણોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકું પણ તેથી શું લીમડા પર મારો અધિકાર થઈ જાય?

ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમોની શોધ કરવાથી શું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ન્યુટન સાથે કોઈ પક્ષપાત કરે ખરું?

ઈશ્વરને કોઈ શોધે કે ન શોધે, કોઈને મળે કે ન મળે પણ તેના પર કોઈનો અધિકાર ન થઈ જાય. તેના નીયમો સર્વને માટે સમાન જ રહે.

જેવી રીતે સાધુ / સંતો / મૌલવીઓ / પાદરીઓ / ધધુપપુઓ વગેરે લોકોને ઈશ્વરે દલાલ તરીકે નીમ્યાં નથી તેવી રીતે પ્રકૃતિએ તેના ગુણધર્મોના શોધકોને તેના દલાલ તરીકે નીમ્યાં નથી. જે લોકો પ્રાકૃતિક તત્વોની પેટન્ટ મેળવીને તેમની પર વિશેષાધિકારનો દાવો કરે છે તે સઘળાં લોકોનો પણ સમગ્ર માનવ જાતના હિતમાં એટલો જ પ્રતિકાર કરવો આવશ્યક છે.

જે રીતે ઈશ્વરના દલાલોએ માનવોને ભયંકર નુકશાન કર્યું છે તેવી રીતે પ્રકૃતિના શોષકો પણ માનવજાત માટે એટલા જ ભયાવહ છે.

Categories: ચિંતન | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “આજનું ચિંતન – અધિકાર

  1. તમારી વાત સાચી છે. લીમડા અને હળદરની પેટન્ટ લેવાનો અમેરિકામાં પ્રયાસ થયો જ હતો. વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન (WTO)ના નિયમ પ્રમાણે હવે કોઈ પણ ફૉર્મ્યૂલાની પેટન્ટ હોય તેનું માત્ર ઉત્પાદન જ ખરીદી શકાય, મૂળ ફૉર્મ્યૂલા નહીં એટલે જે કંપની પાસે પેટન્ટ હોય કે જેણે ફૉર્મ્યૂલા બનાવી હોય તેનું જ ઉત્પાદન ખરીદવું પડે.

    ભારત જેવા દેશમાં ઉત્પાદન કરવાનું સસ્તું પડે, પણ પેટન્ટના -બૌદ્ધિક સંપદાના અધિકાર આડે આવે. અને આપણે માત્ર ઉપયોગમાં આવે એવી વસ્તુ જ સીધે સીધી ખરીદવી પડે, જેની કિંમત ડૉલરના હિસાબે આપણા કરતાં અનેકગણી હોય.

    આમ ધર્મ કે ટેકનૉલૉજી વેપારની વસ્તુ બની જાય તો એ નુકસાનકારક જ બને છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: