આટલું ગુંચવી નાખવા માટે પુરતું છે

આત્મા,
અંત:કરણ,
પ્રાણ,
ઈંદ્રિયો,
શરીર અને જગત ;
આટલું જ તો છે.

પણ

આટલું ગુંચવી નાખવા માટે પુરતું છે.

Advertisements
Categories: ચિંતન | ટૅગ્સ: , | 2 ટિપ્પણીઓ

પોસ્ટ સંશોધક

2 thoughts on “આટલું ગુંચવી નાખવા માટે પુરતું છે

  1. અતુલભાઈ, વિષય સારો છે. વિસ્તારથી લખો.

  2. Vistaar janava mate, gita vanchavi padshe :)…Khub detail maa samajavel che. Atul bhai hun samaju chu tamari lagni ne. Aana ukel ma janmara viti jaay che.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: