સ્લાઈડ શો કેવી રીતે બનાવશો?

મિત્રો,

ઘણી વખત આપણે છબીઓના સંગ્રહને સ્લાઈડ શો સ્વરુપે રજુ કરવા ઈચ્છતા હોઈએ છીએ. વર્ડપ્રેસ તે માટેની સરળ સુવિધા પુરી પાડે છે. હવે આપણે ક્રમ બદ્ધ રીતે જોઈએ કે સ્લાઈડ શો કેવી રીતે બનાવી શકાય.

તમારા વર્ડપ્રેસ એકાઉન્ટના Admin માં Login થઈને User Name તથા Password આપો. તેથી તમે સંચાલન ના પેજ ઉપર પ્રવેશ કરશો.

ડાબા હાથ પર રહેલ વિકલ્પોની હારમાળામાંથી Media પર માઉસનું પોઈન્ટર લઈ આવો. તેથી તેમાં બે વિકલ્પો મળશે.

૧.Library

૨. નવું ઉમેરો

તેમાંથી નવું ઉમેરો પર ક્લિક કરો.

અહીં તમે jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, ppt, odt, pptx, docx, pps, ppsx, xls, xlsx પ્રકારની ફાઈલ અપલોડ કરી શકો છો. સામાન્ય રીતે છબીઓ jpg કે jpeg ફોર્મેટમાં હોય છે.

Files અપલોડ કરવા માટે બે પ્રકારના અપલોડર અત્યારે વર્ડપ્રેસ પર ઉપલબ્ધ છે.

૧. Browser uploader – એક એક ફાઈલ વારાફરતી અપલોડ કરવા માટે.

૨. Multi-files uploader – એક કે વધારે ફાઈલ એક સાથે અપલોડ કરવા માટે

Browser uploader થી ફાઈલ upload કરવા માટે browse પર ક્લિક કરો તેથી ફાઈલનું લિસ્ટ મળશે. જરુરી ફાઈલ વારાફરતી પસંદ કરીને તેને upload કરો.

Multi-Files uploader થી ફાઈલ upload કરવા માટે Select Files પર ક્લિક કરો. અથવા તો Drop here પર જરુરી files ને ડ્રેગ કરીને મુકી શકો છો.

જરુરી Files ને પસંદ કરીને Open પર ક્લિક કરવાથી બધી ફાઈલ અપલોડ થઈને સ્ક્રીન પર જોવા મળશે.

Save all changes બટન પર ક્લિક કરીને તેને સંગ્રહિત કરો.

આ બધી ફાઈલો તમારી Media Library માં સંગ્રહિત થઈ જશે.

હવે નવો લેખ ઉમેરવા માટે ડાબા હાથ પર રહેલ વિકલ્પોની હારમાળામાંથી Post વિકલ્પ પર માઉસનું પોઈન્ટર લઈ જાવ.

ત્યાર બાદ નવું ઉમેરો પસંદ કરો.

લેખને યોગ્ય શિર્ષક આપો.

હવે ઈચ્છિત છબીઓને લેખમાં ઉમેરવા માટે Upload/Insert વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.

Add Media નામનું પેજ ખુલશે.

તેમાંથી Media Library નામનો વિકલ્પ પસંદ કરો.

તમારી Media Library માં રહેલી બધી છબીઓ દેખાશે. વધારે છબીઓ જોવા માટે ૨,૩,૪ વગેરે પેજ પર ક્લિક કરવાથી પહેલા અપલોડ કરેલી છબીઓ પણ દેખાશે. હવે તમારી પસંદગીની છબી સામે રહેલ Show બટન પર ક્લિક કરો. પરીણામે તે છબી થોડી વિસ્તૃત દેખાશે અને તેની પ્રોપર્ટી જોવા મળશે. તેની નીચે તેની સાઈઝ માટેના વિકલ્પો હશે. યોગ્ય સાઈઝ પસંદ કરીને Insert into post પર ક્લિક કરો.

જો તમે Text મોડમાં કામ કરતાં હશો છબી દર્શાવવા માટેનો જરુરી HTML કોડ લખાશે અને જો Visual મોડમાં કામ કરતાં હશો તો છબી દેખાશે.

આ રીતે જેટલી છબી દર્શાવવા ઈચ્છતા હો તેટલી છબીઓ વારાફરતી Upload/Insert વિકલ્પથી પસંદ કરો.

જેટલી છબીઓ દર્શાવવા ઈચ્છતા હો તે insert થઈ જાય પછી એક લાઈન ચોરસ કૌંસ માં ’[ ]’ slideshow લખીને ઉમેરો

હવે જો તમે માત્ર સ્લાઈડ શો જ બતાવવા ઈચ્છતા હો તો ઉપર Insert કરેલ છબીઓ દુર કરી દ્યો.

સ્લાઈડ શોને અનુરુપ લખાણ લખીને પોસ્ટ ને યોગ્ય ટેગ તથા કેટેગરી આપીને ’પ્રસિદ્ધ કરો’ બટન પર ક્લિક કરીને લેખને પ્રસિદ્ધ કરો.

આ રહ્યો આ રીતે તૈયાર કરેલ એક લેખ


This slideshow requires JavaScript.


ગણનાયકાય ગણદેવતાય ગણાધ્યક્ષાય ધીમહિ
ગુણશરીરાય ગુણમંડિતાય ગુણેશાનાય ધીમહિ
ગુણાતીતાય ગુણાધીશાય ગુણપ્રવિષ્ટાય ધીમહિ
એકદંતાય વક્રતુંડાય ગૌરીતનયાય ધીમહિ
ગજેશાનાય ભાલચંદ્રાય શ્રીગણેશાય ધીમહિ

ગાનચતુરાય ગાનપ્રાણાય ગાનંતરાત્મનૈ
ગાનોત્સુકાય ગાનમત્તાય ગાનોત્સુકમનસે
ગુરુપૂજિતાય ગુરુદૈતાય ગુરુકુલસ્થાયિને
ગુરુર્વિક્રમાય ગુહ્યપ્રવરાય ગુરવે ગુણગુરવે
ગુરુદૈત્યગલચ્છેત્રે ગુરુધર્મસદારાધ્યાય
ગુરુપુત્રપરિત્રાત્રે ગુરુપાખંડખંડકાય

ગીતસારાય ગીતતત્વાય ગીતગોત્રાય ધીમહિ
ગૂઢગુલ્ફાય ગંધમત્વાય ભોજપ્રદાય ધીમહિ
ગુણાતીતાય ગુણાધીશાય ગુણપ્રવિષ્ટાય ધીમહિ
એકદંતાય વક્રતુંડાય ગૌરીતનયાય ધીમહિ
ગજેશાનાય ભાલચંદ્રાય શ્રીગણેશાય ધીમહિ

ગ્રંથગીતાય ગ્રંથગેયાય ગ્રંથાંતરાત્મને
ગીતલીનાય ગીતાશ્રવાય ગીતવાદ્યપટવે
ગેયચરિતાય ગાયકવરાય ગંધર્વપ્રિયકતે
ગાયકાધીન વિગૃહાય ગંગાજલપ્રણયવતે
ગૌરીસ્મવંદનાય ગૌરીહૃદયનંદનાય
ગૌરભાનુસુતાય ગૌરીગણેશ્વરાય

ગૌરીપ્રણયાય ગૌરીપ્રવનાય ગૌરભાવાય ધીમહિ
ગૌસહસ્ત્રાય ગોવર્ધનાય ગોપગોપાય ધીમહિ
ગુણાતીતાય ગુણાધીશાય ગુણપ્રવિષ્ટાય ધીમહિ
એકદંતાય વક્રતુંડાય ગૌરીતનયાય ધીમહિ
ગજેશાનાય ભાલચંદ્રાય શ્રીગણેશાય ધીમહિ


શરુઆતમાં slideshow બનાવવો થોડો અઘરો લાગશે પણ મહાવરાથી ફાવટ આવી જશે. તો ક્યારે પ્રસિદ્ધ કરો છો આપના તરફથી એક ઝાકમ ઝોળ slideshow?

Categories: ટેકનીકલ/તકનીકી | Tags: | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “સ્લાઈડ શો કેવી રીતે બનાવશો?

  1. મારી મનપસંદ ગણપતિની સ્તુતિ. 🙂
    આભાર અહી ગુજરાતીમાં મુકવા માટે

  2. સાંભળો 🙂

  3. આભાર 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: