ક્ષમા પ્રાર્થના અને ગણેશોત્સવની શુભકામનાઓ

મન, વચન કે કર્મથી જાણ્યે કે અજાણ્યે અમારા દ્વારા જો આપનું દિલ દુભાયું હોય તો બે હાથ જોડીને અંત:કરણના ઉંડાણથી આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થીએ છીએ.

આજથી શરુ થતાં ગણેશોત્સવ નીમીત્તે આપ સહુના જીવનમાં ઉમંગ, ઉત્સાહ, સ્વાસ્થ્ય, રીદ્ધી, સીદ્ધી, સુખ, સંપત્તી,ઐશ્વર્ય, સમજણ, સંતોષ અને સદગુણોમાં અભીવૃદ્ધિ થાય તેવી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.

Categories: ઉત્સવ | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: