મૂલ્યો – અનભિષ્વંગ (ન-અતિસ્નેહ) – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – અનભિષ્વંગ (ન-અતિસ્નેહ)

Advertisements
Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | ટૅગ્સ: , , , , , | Leave a comment

પોસ્ટ સંશોધક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: