Daily Archives: 23/07/2012

મૂલ્યો – સ્થૈર્ય (ધ્યેયનિષ્ઠા) – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – સ્થૈર્ય (ધ્યેયનિષ્ઠા)

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.