Monthly Archives: July 2012

મૂલ્યો – અવ્યભિચારીણી ભક્તિ – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – અવ્યભિચારીણી ભક્તિ

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | Leave a comment

મૂલ્યો – ચિત્તની સમતા – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – ચિત્તની સમતા

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | Leave a comment

મૂલ્યો – અનભિષ્વંગ (ન-અતિસ્નેહ) – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – અનભિષ્વંગ (ન-અતિસ્નેહ)

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | Leave a comment

મૂલ્યો – અનાસક્તિ (મમતાનો અભાવ) – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – અનાસક્તિ (મમતાનો અભાવ)

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | Leave a comment

મૂલ્યો – જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ અને દુ:ખમાં રહેલી પીડાનું વારંવાર આલોચન – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ અને દુ:ખમાં રહેલી પીડાનું વારંવાર આલોચન

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | Leave a comment

મૂલ્યો – અનહંકાર (ગર્વનો અભાવ) – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – અનહંકાર (ગર્વનો અભાવ)

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | Leave a comment

મૂલ્યો – વિષયોમાં વૈરાગ્ય – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – વિષયોમાં વૈરાગ્ય

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | Leave a comment

મૂલ્યો – આત્મવિનિગ્રહ (આત્મસંયમ) – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – આત્મવિનિગ્રહ (આત્મસંયમ)

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | Leave a comment

મૂલ્યો – સ્થૈર્ય (ધ્યેયનિષ્ઠા) – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – સ્થૈર્ય (ધ્યેયનિષ્ઠા)

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | Leave a comment

મૂલ્યો – શૌચ (સ્વચ્છતા) – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – શૌચ (સ્વચ્છતા)

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | 1 Comment

Create a free website or blog at WordPress.com.