ભોગે રોગ ભયં – ભર્તુહરિ

ભોગે રોગ ભયં – ભોગમાં રોગનો ભય છે.

કુલે ચ્યુતિ ભયં – કુળવાનને ભ્રષ્ટ થવાનો ભય છે.

વિત્તે ન્રુપાલાદ ભયં – ધનવાનોને રાજા અને સરકારનો ભય છે.

મૌને દેન્ય ભયં – મૌન ધારણ કરનારને દિન ગણી લેવામાં આવે તેવો ભય છે.

બલે રિપુ ભયં – બળવાનોને શત્રુનો ભય છે.

રુપે જરાયા ભયં – રુપવાનોને વૃદ્ધાવસ્થાનો ભય છે.

શાસ્ત્રે વાદ ભયં – શાસ્ત્રના જાણકારોને વાદ વિવાદનો ભય છે.

ગુણે ખલ ભયં – ગુણવાનોને મૂર્ખાઓથી ભય છે.

કાયે કૃતાંતાદ ભયં – શરીરમાં મૃત્યુનો ભય છે.

સર્વ વસ્તુ ભયાન્વિતમ ભુવિ ન્રુનામ – આ જગતમાં મનુષ્યોને સર્વ બાબતો ભયભીત કરે છે.

વૈરાગ્ય મેવ અભયં – એક માત્ર વૈરાગ્ય અભય છે.

Categories: ચિંતન | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: