અભ્યર્થના

હે પ્રભુ !

મારે એવા કવિ નથી બનવું – કે જે શબ્દની તોડ જોડ અને લાગણીઓની છોળ વચ્ચે ખરેખર જીવવાનું ન જાણતો હોય.

મારે એવા ડોક્ટર નથી બનવું – જેને દર્દીના દર્દ કરતાં પોતાના એશ આરામની અને પરિવારની ચિંતા વધારે હોય.

મારે એવા એંજીનીયર નથી બનવું – કે જે પોતાનું ઘર મોટું કરવા અને સુખ સાહ્યબી વધારવા નબળા પુલો અને રસ્તાઓ બનાવીને અનેકનું અહિત કરવા સહેજે તૈયાર થઈ જાય.

મારે એવા રક્ષક નથી બનવું – કે જેને નાગરીકોની રક્ષા કરવાને બદલે નાગરીકોને હેરાન પરેશાન કરવામાં સહેજ પણ સંકોચ ન થતો હોય.

મારે એવું કશું નથી બનવું – કે જેમાં મારું જે કર્તવ્ય હોય તે પાલન કરવા કરતાં અન્ય કશું કરવું પડતું હોય.

મારો આજીવન પ્રયાસ માણસ બનવાનો રહે તો યે ઘણું. શું મને માણસ બનવા માટે આપની દિવ્ય કૃપાના આશિર્વાદ મળતા રહેશે?

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “અભ્યર્થના

  1. હું માનવી માનવ થાઉં તો ય ઘણું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: