ધન્યતા – આગંતુક

સતત બદલાતા જતા
આપણે –
વર્તમાનમાં
જેવા છીએ તેવાને તેવા
આપણને
કેમ સ્વીકારી નથી શકતા?

કાં તો
આપણે
પાછા જવું છે

કાં તો
આપણે
આગળ જવું છે

સ્થીર ઉભા
કેમ નથી રહી શકતા?

કારણ

અસંતોષ – અસંતોષ છે આપણને આપણી પ્રાપ્ય પરિસ્થિતિથી

હે મિત્ર
જે દિવસથી આપણે
સંતોષરુપી ઘરેણાને
આપણા
અંત:કરણનું આભુષણ બનાવશુંને
તે દિવસથી
નહીં તો આપણે અતિતમાં ઓગળીએ
કે
નહીં તો આપણે ભવિષ્ય તરફ દોટ મુકીએ

ચહેરા પર હશે
એક સ્મિત
અને
ધન્યતા

જ્યાં કશાનો તીરસ્કાર નહીં હોય
હશે સર્વનો સ્વીકાર
સહજતાથી
સરળતાથી
આત્મિયતાથી

અને હા,
દુનિયાદારીથી અલિપ્ત
એવા
આવા
કોઈ કોઈ વિરલાઓ તો જગતને રાહ ચિંધશે
ધન્યતાનો

શું તમે ધન્ય છો?

Categories: ચિંતન | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: