આજના સમાચાર

મીત્રો,

આજે એક આનંદના સમાચાર આપવાના છે. મારા વહાલા બહેન શ્રી મીતાબહેન ભોજકે ઘણાં વખતે એક પોસ્ટ લખી છે.

શું સાચા અર્થમાં અહંકારનું દહન થાય છે?

આ પોસ્ટ આમ તો તેમણે ૧૪ ઓક્ટોબરે લખેલી છે અને તે પણ ખાસ્સા દોઢેક મહીના કરતાં પણ વધારે સમય બાદ.

ગઈ કાલે મારા હોમીયોપથી ડોક્ટર બહેન હેમા બહેનનો જન્મદિવસ હતો તો મને થયું કે મારે આ નેટ બહેન મીતાબહેનને પણ હું કેટલા યાદ કરુ છું તે જણાવવું જોઈએ.

તેથી આજે તેમની પાવન સ્મૃતિમાં આ પોસ્ટ સમાચાર રુપે પ્રગટ કરી છે.

આ સમાચાર આપને કેવા લાગ્યાં તે પ્રતિભાવ બોક્ષ અથવા તો Like ના બટન દ્વારા દર્શાવવાનું ભુલશો નહીં.

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “આજના સમાચાર

  1. માન. બહેનશ્રીને જન્મદિવસની હાર્દિક વધાઈ.

    • બહેન શ્રી નો ક્યાંયથી ફુલ સાઈઝનો લેટેસ્ટ ફોટો મળે તો આપજો ને – આપ તો આમેય ફોટોગ્રાફીના શોખીન છો એટલે જરૂર આપની પાસે ચિત્ર સંગ્રહમાં હશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: