મન તડપત હરિ દર્શન કો

આ ગીતની પ્રસ્તાવના વાંચવા કરતાં સાંભળવાની વધારે મજા આવશે.


https://bhajanamrutwani.files.wordpress.com/2011/07/man-tadpat-hari-darshan-ko.jpg
Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કલા / સંગીત / નૃત્ય / નાટક | Tags: , , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “મન તડપત હરિ દર્શન કો

  1. શ્રી અતુલભાઈ ઓડિયો મને વધારે પસંદ છે આભાર.
    કાંતિલાલ પરમાર
    હીચીન

  2. Jayendra Thakar

    Jay shri Krishna!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: