પુનરાવર્તન જરૂરી છે

મિત્રો,

આજે મારા ઈન-બોક્ષમાં ચાર લેખો આવ્યાં કે જે હું અગાઉ વાંચી ચૂક્યો હતો. ઈન-બોક્ષમાં આવ્યાં એટલે ફરીથી રસ પૂર્વક વાંચ્યા. આ વખતે તેના તે જ લેખો મને વધારે પરિપક્વ લાગ્યાં. કારણ? કારણ કે તે લેખ મેં શાંત ચિત્તે કોઈ પણ પૂર્વગ્રહ વગર વાંચ્યા. લેખ વાંચ્યા પછી મને તે લેખો યથાર્થ અને સમતોલ વિચાર સરણી વાળા લાગ્યાં – અલબત્ત લેખ સંપૂર્ણ પણે પૂર્વગ્રહ વગર નહિં જ લખાયા હોય. આમેય કોઈ પણ વિષયને દૃઢ કરવા આપણે પુનરાવર્તન કરતાં હોઈએ છીએ તો તમને સહુને પણ આ પુનરાવર્તન ગમશે તેવી માન્યતાથી અહિં તે લેખોની યાદી આપુ છું.

૧. ચમત્કારનો ભ્રમ

૨. નામસ્મરણ મહિમાનું મહત્વ કેટલું?

૩. અપેક્ષાઓ અને માનવતાનું આચરણ

૪. અગણિત દેવતાઓ,આરાધના,ભક્તિ,કલ્પાનાઓ…અને દુર્બળતા?

Categories: વાંચન આધારિત | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: