બાળ કેળવણી આજના સંદર્ભમાં – માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી

મીત્રો,

ભાવનગર શહેરની સુપ્રસિદ્ધ શિક્ષણ સંસ્થા શ્રી દક્ષિણામૂર્તિના શતાબ્દી મહોત્સવ નીમીત્તે “બાળ કેળવણી આજના સંદર્ભમાં” વિષય પર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ મનનીય પ્રવચન આપેલ જે અત્રે સાંભળીશું ને?


https://madhuvan1205.files.wordpress.com/2011/04/bal_kelavani_ajana_sandarbhama.jpg
Categories: કેળવણી, ભાષણો / પ્રવચનો / વ્યાખ્યાનો, શિક્ષણ | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “બાળ કેળવણી આજના સંદર્ભમાં – માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી

  1. sneha

    thnx for sharing…modi ji is my favourite..

    • મોદીજી મને પણ ખૂબ પ્રિય છે – રાજકારણમાં છે એટલે નહિં – ખરેખર વિચારશીલ, ઉદ્યમી અને દેશ માટે સતત કશુંક કરી છુટવાની ભાવના સાથે સતત કાર્યરત રહે છે એટલા માટે. તેઓ એ કોઈ પણ ક્ષેત્રે કાર્ય કર્યું છે તે ૧૦૦ એ ૧૦૦ ટકા મન દઈને કર્યું છે.

      મોદીજી મારા All time favorite છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: