Daily Archives: 02/03/2011

પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ | Tags: , , , , , , | 1 Comment

શું તમે જિવંત છો? – પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન (૨)

ImageSource: http://googlegadgetworld.com/motivation/motivational/rotate.php


મીત્રો,
અહીં એક ઈમેજ મુકી છે. તેમાં વ્યક્તિત્વને લગતાં ઘણા બધા ગુણધર્મો આપ્યાં છે. આપ આ ફાઈલને કોપી કરીને પ્રીન્ટ આઉટ કાઢીને પછી જેટલાં ગુણ તમારામાં ન હોય તેની પર આડી લીટી દોરી દ્યો. બાકી વધેલાં ગુણોનો સરવાળો કરો અને જાણી લ્યો કે તમે શું છો એટલે કે ગુણધર્મની દૃષ્ટિએ તમારું પોતાનું મૂલ્યાંકન શું છે. આજે આ સ્વ-મૂલ્યાંકન કરશુને? તો રાહ કોની જુવો છો? ઉપરની ઈમેજ પર રાઈટ ક્લિક કરો. Save as કરીને તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ડાઉન લોડ કરો. પ્રિન્ટ આઉટ કાઢો, લીટી કરો, બાકી રહેલાં ગુણોને ગણી લ્યો અને કરી લ્યો તમારુ પોતાનું સેલ્ફ-એસેસમેન્ટ. બોલો હવે તમારે ક્યાં કોઈના પ્રમાણપત્રની જરૂર છે?


૧. Active – સક્રિય; ક્રિયાશીલ
૨. Adventurus – સાહસિક; સાહસી; જોખમ ખેડનાર
૩. Authentic – પ્રમાણિત; પ્રામાણિક; અધિકૃત; પ્રમાણભૂત; પ્રમાણસિદ્ધ; વિશ્વાસપાત્ર
૪. Awesome – અસરકારક; ખૂબ જ પ્રભાવિત કરનાર
૫. Beautiful – સુંદર; આકર્ષક
૬. Bold – બહાદુર; ઘાટું
૭. Brave – બહાદુરીથી ભરપૂર
૮. Capable – ક્ષમતાવાન; શક્તિમાન
૯. Caring – સંભાળ લેનાર
૧૦. Confident – વિશ્વાસથી ભરપુર
૧૧. Courageous – હિંમતવાન
૧૨. Curious – જીજ્ઞાસાવાન, ઉત્કંઠાવાન
૧૩. Dependable – ભરોસાપાત્ર
૧૪. Determined – નિર્ણયોમાં અડગ રહેનાર
૧૫. Distinct – પોતાની આગવી ઓળખ ધરાવનાર
૧૬. Dynamic – ગતિશીલ
૧૭. Energetic – ઉર્જાવાન
૧૮. Enthusiastic – ઉત્સાહથી ભરપુર
૧૯. Exceptional – અપવાદરૂપ
૨૦. Fascinating – મોહ પમાડનાર; ઘેલું લગાડનાર; વશીકરણ કરનાર
૨૧. Feisty – ઉર્જા અને હિંમતથી ભરપુર
૨૨. Fun – રમૂજ
૨૩. Gutsy – સમસ્યા ઉકલતની આવડત હોય તેવું
૨૪. Happy – સુખી
૨૫. Hardworking – પુરુષાર્થી; સખત મહેનત કરનાર
૨૬. Healthy – તંદુરસ્ત
૨૭. Helpful – મદદરુપ બનનાર
૨૮. Honest – પ્રામાણિક
૨૯. Imaginative – કલ્પનાશીલ (તરંગી નહીં હો)
૩૦. Important – મહત્વનું
૩૧. Interesting – રસપ્રદ
૩૨. Intelligent – બુદ્ધિશાળી; અક્કલનો ઈસ્કોતરો
૩૩. Joyful – આનંદથી ભરપુર
૩૪. Kind – ભલો (ભોળો ભોટ નહીં હો)
૩૫. Likeable – ગમી જાય તેવો
૩૬. Lively – જિવંત
૩૭. Loyal – વફાદાર
૩૮. Magical – જાદુઈ
૩૯. Motivated – પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત કરેલો
૪૦. Memorable – યાદગાર
૪૧. Myself – મારી મેળે; હું પોતે
૪૨. Natural – કુદરતી; સ્વાભાવિક
૪૩. Nice – સુંદર; સરસ
૪૪. Noticeable – ધ્યાનમાં લેવો પડે તેવો
૪૫. Open minded – ખુલ્લા મનનો
૪૬. Optimistic – આશાવાદી
૪૭. Original – મુળભુત; ભેળસેળ કે નકલ વગરનું
૪૮. Persistent – સાતત્યવાળું
૪૯. Positive – હકારાત્મક
૫૦. Precious – અમૂલ્ય; ખૂબ જ આદરપાત્ર; વ્હાલસોયુ – પ્રેમાસ્પદ
૫૧. Proud – ગૌરવ; ગર્વ
૫૨. Quirky – બધાથી અલગ; ઘણું દૂર
૫૩. Real – વાસ્તવિક
૫૪. Reliable – ભરોસાપાત્ર; વિશ્વાસપાત્ર
૫૫. Resourceful – વ્યવહારુ; કાર્યશીલ
૫૬. Responsible – જવાબદાર
૫૭. Sharp – તીક્ષ્ણ બુદ્ધિશાળી
૫૮. Spiritual – આધ્યાત્મિક
૫૯. Surprising – આશ્ચર્યજનક
૬૦. Sympathetic – સહાનુભુતી પૂર્વક વર્તનાર
૬૧. Thoughtful – દરકાર કરનાર
૬૨. Tolerant – ખુલ્લા દિલનો
૬૩. Trustworthy – ભરોસાપાત્ર
૬૪. Unique – અતુલ / તુલના ન થઈ શકે તેવો
૬૫. Unselfish – સ્વાર્થ રહિત
૬૬. Upbeat – આનંદી
૬૭. Valuable – મૂલ્યવાન
૬૮. Versatile – હાથવગો
૬૯. Vigorous – ઉત્સાહથી ભરપૂર
૭૦. Warm – હુંફાળો / પ્રેમાળ
૭૧. Wise – ડાહ્યો / ડહાપણ ભરેલું
૭૨. Wonderful – અચરજકારક
૭૩. Young – યુવાન
૭૪. eXtraSpecial – ખાસ / વિશેષ
૭૫. flexible – સ્થિતિસ્થાપક
૭૬. Zany – તોફાની


હવે જે ગુણ આવે તેમાંથી ૧ બાદ કરીને પછી વધેલા ગુણને ૪થી ગુણો અને ૩થી ભાગો. તમે કેટલા ટકા જિવંત છો તેનો આ આંક છે. અને હા, જિવંત લોકો કોમેન્ટ બોક્ષમાં આ લેખ કેવો લાગ્યો તે દર્શાવી શકે છે અથવા તો પોસ્ટના Like બટન પર ક્લિક કરી શકે છે અથવા તો પોસ્ટને રેટીંગ આપી શકે છે.

શું તમે જિવંત છો?

Categories: પ્રેરણા / પ્રોત્સાહન | 2 Comments

Blog at WordPress.com.