દાંપત્ય જીવનના ૧૪ વર્ષ પૂર્ણ થયાં

આજે અમારા દાંપત્ય જીવનના ૧૪ વર્ષ પૂર્ણ થયા.

Categories: ઉદઘોષણા | Tags: , | 8 Comments

Post navigation

8 thoughts on “દાંપત્ય જીવનના ૧૪ વર્ષ પૂર્ણ થયાં

 1. Dipak Dholakia

  આમ જ બીજાં ૧૪X ૧૪ વર્ષ સુધી તમે સૌ પ્રસન્ન રહો એવી શુભેચ્છાઓ.

 2. umesh kankoshiya

  MANY MANY HAPPY RETURN OF THE DAY

 3. શ્રી અતુલભાઈ
  જીવનમાં સુવાસ ધરતી પ્રસન્નતા સદા ખીલતી રહે એવી અંતરથી શુભેચ્છા.
  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 4. ઠાકુર, માં, સ્વામીજી સદા આપના દામ્પત્ય જીવન પ્રસન્ન રાખે તેવી હાર્દિક શુભેચ્છા.

  • ઠાકુર, માં અને સ્વામીજીની સાથે સાથે ગુરુભાઈઓની શુભેચ્છાઓનું પણ અમારે મન એટલું જ મહત્વ છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: