આર્ટીકલ ઓફ ધ ડે !

મિત્રો,
મને વાંચનમાં બહુ રસ. તેથી જ્યારે પણ થોડોક અવકાશ મળે ત્યારે કશુંક વાંચ્યા કરું આજે મને વાંચતા વાંચતા એક નાનકડો આર્ટીકલ ગમી ગયો. એટલે હું આજે તેને “આર્ટીકલ ઓફ ધ ડે” જાહેર કરુ છું.

પીપળ પાન ખરંતા, હસતી કૂંપળિયા
મુજ વીતી તુજ વીતશે, ધીરી બાપુડિયા.

અને હા, આર્ટીકલ વાંચીને પછી આપ કહેજો કે આ આર્ટીકલ આપને કેવો લાગ્યો?
૧. ગુલાબજાંબુ જેવો
૨. રસગુલ્લા જેવો
૩. પુરણપોળી જેવો
૪. આલુ-પરોઠા જેવો
૫. તમારી ________ મનગમતી વાનગી જેવો
૬. તમારી ________ અણગમતી વાનગી જેવો

Categories: હળવી પળો | Tags: | 7 Comments

Post navigation

7 thoughts on “આર્ટીકલ ઓફ ધ ડે !

 1. આલું પરોઠા જેવો….એકદમ માહિતી થી ભરપુર.

 2. chandravadan

  Read the Post !
  Read Atul-Madhav Samvaad too !
  Liked the Post for the deep Message. ( No coparision with Food Item)
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Inviting you to Chandrapukar !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: