Daily Archives: 07/12/2010

સિંહણ બચ્ચું એક – લોકકડી

સિંહણ બચ્ચું એક, એકે હજ્જારું,

બાકર બચ્ચા લાખ, લાખે બિચારા.

Categories: સાહિત્ય | Tags: , , | 1 Comment

બ્લોગરને શું ફેર પડે?

મિત્રો,
કોઈ એક ગૃપના તમે સભ્ય હો અને નિયમિત રીતે તેમાં તમારી પોસ્ટની માહિતિ મુકતાં હો – તેવે વખતે અચાનક તમારા ઈ-મેઈલને બ્લોક કરીને તમારી પોસ્ટની માહિતિ તમે એકનું એક શિર્ષક રાખો છો તેવા બહાના હેઠળ કોઈ પસાર ન કરે તો તમને કેવું લાગે?

મને જો કોઈ આ પ્રશ્ન પુછે તો સાંભળો મારો જવાબ:

“મને કશો ફેર નથી પડતો – મારો બ્લોગ કોઈ ગૃપનો મોહતાજ નથી.”

Categories: ઉદઘોષણા, ટકોર | Tags: , , | 23 Comments

Blog at WordPress.com.