‘કુરુક્ષેત્ર’ ને એક વર્ષ પૂર્ણ કરવા બદલ અભીનંદન – આગંતુક

મિત્રો,
આજે આનંદની વાત છે કે મારા મિત્ર શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહજીએ બ્લોગ-જગતમાં એક વર્ષ પૂર્ણ કર્યું છે. મારે તેમની સાથે ઘણો મતભેદ અને મનભેદ હતો અને હજુ યે ક્યારેક ઉંબાડીયા કરી લઉ છું. હવે મનભેદ રહ્યો નથી મતભેદ તો હજુયે છે. તેમની બ્લોગ-જગતની યાત્રા અવિરત ચાલુ રહે તેવી હ્રદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ…..

એક વર્ષ પૂરું થયું ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં!!!

Categories: આનંદ, પ્રેમ, ભારતિય સંસ્કૃતિ | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: