કાંચનજંઘા – ભોળાભાઈ પટેલ

Categories: નિબંધ, સાહિત્ય | Tags: , | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “કાંચનજંઘા – ભોળાભાઈ પટેલ

 1. ૧૧માં ધોરણમાં આ પાઠ ભણ્યા હતા. શાળાના દિવસો યાદ આવી ગયા

 2. નિમિષા દલાલ

  gujarati sahity parishad na pramukh ‘bhola bhai patel’ nu aaje nidhan thayu 6.prabhu santi arpe e prarthna.

  • આ અંતિમ સત્ય સમજાઈ જાય તો જીવ જાગ્રત થઈ જાય.
   સમય જાય છે. સમય જાય છે.
   અને એક દિવસ સમય પુરો થઈ જાય છે.
   પ્રભુ તેમના દિવ્યાત્માને શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના.

 3. ખરેખર,આ સત્ય સમજાય તેને જ સમજાય..ભોળાભાઈ તો મહામાનવ હતાં..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: