જાવ ! કહેશો તો અમે ચાલ્યાં જશું – આગંતુક

જાવ ! કહેશો તો અમે ચાલ્યાં જશું,
પણ પછી તમારું શું થાશે?

અમે તો ધ્યાન કરશું – યોગ કરશું,
પણ પછી તમારું શું થાશે?

જાકારો ન આપશો અમે રીસાઈ જશું.
પણ પછી તમારું શું થાશે?

ગામ આખા હારે ગામ-ગપાટા હાંકશું,
પણ પછી તમારું શું થાશે?

ખભે થેલો નાખીને ધુળીયે મારગ હાલીશું,
પણ પછી તમારું શું થાશે?

દૂર રહી-રહીને પણ તમારી ફીકર કરશું,
પણ પછી તમારું શું થાશે?

બોલાવી લ્યો પાછો, સંગે આનંદ કરશું,
આખું જગ આપણું ગાણું ગાશે…..

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “જાવ ! કહેશો તો અમે ચાલ્યાં જશું – આગંતુક

 1. બોલાવી લ્યો પાછો, સંગે આનંદ કરશું,
  આખું જગ આપણું ગાણું ગાશે…..
  Nice……

 2. આભાર પારુબહેન
  ક્યારેક ક્યારેક હું ગઝલ લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આપ જેવા મિત્રો પ્રોત્સાહન આપે એટલે આનંદ થાય.

 3. અતુલભાઈ,

  સુંદર રચના મૂકી છે.

  આભાર !

  http://das.desais.net

 4. umesh kankoshiya

  Very Good

 5. આ પોસ્ટ ખબર નહિ કેમ, ધ્યાન બહાર રહી ગઈ. સરસ સર્જન છે અતુલભાઈ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: