ગુજરાત રાજ્ય નૂતન બાલશિક્ષણ સંઘ રાજ્ય અધિવેશન, ભાવનગર

મિત્રો,
તા.૧૪-૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦ દરમ્યાન ભાવનગરમાં ગુજરાત રાજ્ય નૂતન બાલશિક્ષણ સંઘ રાજ્ય અધિવેશન યોજાશે, તેના કાર્યક્રમની રૂપરેખા નીચે મુજબ છે.


અને હા, શ્રી કૃષ્ણ દવેનું આ મજ્જાનું બાળ-ગીત માણવા અહીં ક્લિક કરશો.

Categories: શિક્ષણ | Tags: , , , , , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “ગુજરાત રાજ્ય નૂતન બાલશિક્ષણ સંઘ રાજ્ય અધિવેશન, ભાવનગર

  1. Thank you for reminding about the book fair. 🙂

    • ગઈ કાલે વરસાદી વાતાવરણને લીધે પુસ્તક મેળો શરુ થઈ નહોતો શક્યો. આજે 3 વાગ્યે શરુ થશે. KBC માં ૨૫ લાખનું ઈનામ જીતનાર શિક્ષક વનરાજસિંહ ચાવડા આ પ્રસંગે ખાસ હાજર રહેશે તેવું જાણવા મળ્યું છે. સમય હોય તો ૩ વાગ્યે પહોંચી જજો વિમુબહેનના ઘરની સામે ટેકરી પહેલાં આવતા મેદાનમાં.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: