શુભેચ્છા પ્રકાશના તહેવારની – આગંતુક


અસતો મા સદગમય:
તમસો મા જ્યોતિર્ગમય:
મૃત્યોર્માં અમૃતં ગમય:
ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

વિક્રમ સવંત ૨૦૬૬નો આજે છેલ્લો દિવસ. અમાસ હોવા છતાં તેને ઉજાસનો દિવસ – પ્રકાશનું પર્વ શા માટે કહે છે? અંધારીયું કે અજવાળીયું તે ચંદ્રની કલા ઉપર આધાર રાખે છે. અને તેથી ઉજાસમાં વધ-ઘટ રાત્રે હોય છે. પણ સૂર્યના પ્રકાશમાં દિવસે તેવા કશાં ભેદ નથી. તો દર વર્ષનો છેલ્લો દિવસ સંક્લ્પ કરવાનો દિવસ છે કે આવનારું વર્ષ અમે અમારા દિલમાં ઉજાસ કરશું. રાગ-દ્વેષને ભુલીને માનવતા ખીલવશું. બીજાના સદગુણો અને પોતાના દુર્ગુણો જોતા શીખશું. ક્ષમા, સંતોષ અને પુરુષાર્થને જીવનમંત્ર બનાવીશું. કોઈ પણ માનવીનો તેના દુષ્કૃત્યોને લીધે તીરસ્કાર નહીં કરીએ તેમ જ કોઈ પણ માનવીને તેના સત્કાર્યોને લીધે મોટા ભા નહીં બનાવીએ પણ દરેક માનવીની અંદર રહેલી દિવ્યતાને ઓળખીને સહુની સાથે પ્રેમ-પૂર્ણ વ્યવહાર કરશું. નાના-મોટાના ભેદ-ભાવ ત્યજશું. નાત-જાત અને ધર્મના વાડાને તીલાંજલી આપશું. ફાટ-ફૂટ પડાવનારાઓને ખુલ્લા પાડશુ. અને આવા આવા તો અનેક સંકલ્પોમાંથી એકાદ સંકલ્પ તો જરૂર કરશું.

આવનારુ વિક્રમ સંવત ૨૦૬૭ આપ સહુને માટે મંગલમય, આનંદમય અને ઉત્સાહ-આનંદથી ભરપુર રહે તેવી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ…..

“મધુવન” પરિવારના જયશ્રીકૃષ્ણ

Categories: આનંદ, ઉત્સવ, ભારતિય સંસ્કૃતિ | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: