હાસ્ય-રસ (૧૧) – જોરાવરસિંહ જાદવ

નોંધ: આ લેખ ’નવા નાકે દિવાળી’ નામના પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવ્યો છે.

Categories: હળવી પળો, હાસ્ય | Tags: , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “હાસ્ય-રસ (૧૧) – જોરાવરસિંહ જાદવ

    • શ્રી ભરતભાઈ (’મિત્ર’)
      આપનું સ્વાગત છે. આ બધી હળવી નીર્ભેળ મજાક કેટલો બધો આનંદ આપે છે. માણસો જેમ જેમ લખતાં-વાંચતા થયા તેમ તેમ જાણે પ્રકૃતિથી દૂર થતાં ગયા. પણ આ ભોળા ભરવાડો ભલે દુનિયાદારીથી અજાણ છે પણ પ્રકૃતિની તો સાવ અડોઅડ હોય તેમ નથી લાગતું?

  1. આ કોને ખબર કેમ પણ વાંચવાનું ચૂકાઈ ગ્યું તું. (હવે હમજાણું મને બે દિ થી પેટમાં હૂં ચુંકાતું તું)
    મજો પડી ગ્યો ભાઈ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: