હાસ્ય-રસ (૬) – જોરાવરસિંહ જાદવCategories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “હાસ્ય-રસ (૬) – જોરાવરસિંહ જાદવ

 1. બોલ ભાંગે છો કે કરું ભડાકો?
  પડકારા થી જ ઈ લાડવો તો ભાંગી ને ભુક્કો થાવો જોઈ બાપલ્યા!
  અમી તો હસી હસી ને ગોટો વળી ગયા!
  આ દિવાળીના ટેસડા હારા!

  • જયભાઈ
   આપણે તો યે નસીબદાર છીએ કે અહીં સાચે સાચા લાડવા જોવા મળે છે અને ખાવા પણ મળે છે. બાકી મેં તો એવા લોકોએ જોયા છે કે જે પરદેશમાં રહેતા હોય અને બ્લોગ-જમણમાંથી સીધે સીધા લાડવા ઉપાડીને ફ્રીઝમા મુકી દે અને પછી એક મહિના સુધી ખાય 🙂 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: