માનવતા મરશો નહીં – આગંતુક

મિત્રો,
જીવન ધર્મક્ષેત્ર છે અને કુરુક્ષેત્ર પણ છે. બાળકો જ્યારે થોડા થોડાં સમજણાં થાય ત્યારથી જ તેનામાં મા-બાપે સારા સંસ્કારનું સિંચન કરવાનું શરુ કરવું જોઈએ. જીવનમાં આગળ વધતાં પોતાના બાળકોને સમજણ અને ઉપદેશ આપવાના ઉદ્દેશ્યથી રચાયેલ એક સ્વ-રચિત કાવ્યને માણીએ…..જન્મ લીધો છે ધરા પર, માનવ દેહે અવતર્યા;
પગલે પગલે સંભાળજો, ચૂક્યા તો તરત જ મર્યા;
પોતાના સ્વાર્થને ખાતર, કોઈનું અહિત કરશો નહીં;
માનવી મરતાં ભલે, પણ માનવતા મરશો નહીં.

લાખ આવ્યાને ગયા, પણ નામ માત્ર તેના રહ્યાં;
અન્યના હિતને ખાતર, જાન કુરબાન જેણે કર્યાં;
દેશ-સેવાના કાર્યમાં, પાછી પાની કરશો નહીં;
માનવી મરતાં ભલે, પણ માનવતા મરશો નહીં.

આટલું ગુમાન શાને? શું લાવ્યાં? શું લઈ જશો?
હોંશીયારી કરશો તો તો, હાથ ઘસતાં રહી જશો;
દિવ્ય આત્મા છો તમે, દાનવતા કરશો નહીં;
માનવી મરતાં ભલે, પણ માનવતા મરશો નહીં.

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: